Activitats

 

* 60è aniversari de la FCV

* Integració a la Xarxa de Fundacions Cíviques

* Diagnosi Comarcal

 

 

Celebració del 60è aniversari

El 2009 la Fundació Ciutat de Valls complia els seus seixanta anys d'existència. El 6 de juny de 2009 es va commemorar aquesta efemèrides amb un acte institucional en el que, a més de fer un repàs de la vida de la Fundació, es va retre un merescut reconeixement a les empreses i particulars que amb les seves filantròpiques aportacions han ajudat a créixer l'entitat.

També es va reconèixer públicament a les persones que durant els darrers deu anys han tingut un paper destacat en la gestió de la Fundació, com a membres del Patronat, ja que l'eficàcia del seu treball ha estat decisiu per encrementar i millorar els ambiciosos projectes que està portant a terme la Fundació.

L'acte el va presidir l'Alcalde de la ciutat Il·lm. Sr. Albert Batet i el Conseller d'Economia i Finances Hble. Sr. Antoni Castells, acompanyats d'autoritats locals, comarcals i de la demarcació.

Va finalitzar l'acte amb un recital del tenor vallenc Roger Padullés, acompanyat de la pianista Marta Pujol.

Va conduir la commemoració l'actor vallenc Ricard Farré i el també actor vallenc Aleix Vallverdú hi va intervenir amb unes breus actuacions teatrals.

A l'acte hi van assistir més de dues-centes persones.

 

 

Integració a la Xarxa de Fundacions Cíviques

 

La nostra Fundació, amb una trajectòria de seixanta anys, ha estat seleccionada per la Fundación Bertelsmann, per integrar-se al nucli de la nova Xarxa de Fundacions Cíviques.

Aquesta institució va triar la Fundació Ciutat de Valls després d'un minuciós procés d'auditoria executat per experts internacionals i la van considerar mereixedora d'aquest reconeixement tenint en compte que l'objectiu principal de la nostra Fundació és ajudar al desenvolupament de la ciutat i comarca. Ha estat una de les tres primeres fundacions de l'estat espanyol que se li ha reconegut les condicions indispensables per pertànyer a aquesta Xarxa.

Aquesta xarxa preten treballar per impulsar la contribució al foment de la responsabilitat cívica, partint de la base que el compromís ciutadà és el pilar bàsic per al progrés de la societat. Cal preparar la societat futura amb la dotació de competències i estructures que possibilitin un desenvolupament sostenible i, en aquest cas, les fundacions reuneixen aquestes característiques.

L'acte institucional de signatura del Conveni de participació i del lliurament del segell que acredita la seva integració va tenir lloc el dia 27 de febrer de 2009, amb la intervenció de l'Alcalde de la ciutat, Sr. Albert Batet, a la vegada president de la Fundació Ciutat de Valls i de la Sra. Michaela Hertel, directora de la Fundación Bertelsmann, acompanyada del Sr. Hans Meinke, membre del patronat de l'esmentada fundació.

Al marge de les activitas regulars que du a terme la Fundació Ciutat de Valls i amb la finalitat de donar compliment als seus objectius fundacionals, es duen a terme altres activitats de caire puntual de durada variable.

Enllaç amb la Fundació Bertelsmann

 

Fotografia de l'acte institucional de signatura del conveni de participació

 

 

Diagnosi comarcal

La FCV impulsava el 2004 una diagnosi comarcal en col·laboració amb el Consell Comarcal de l'Alt Camp, l'Ajuntament de Valls,i, la Cambra de Comerç i Indústria de Valls. Aquest estudi ha estat realitzat pel Grup de Recerca d'Indústria i Territori de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Rovira i Virgili. Aquesta diagnosi és una realització de servei permanent a l'Alt Camp que s'actualitzarà períodicament. Fins al moment s'han realitzat dues actualitzacions de l'estudi presentades el 2006 i el 2009.

L'edició del 2004 compta amb una versió en paper i una altra en CDRom que es pot sol·licitar per correu electrònic a la Fundació Ciutat de Valls, indicant nom i adreça de la persona o institució que ho demana.

Diagnosi Comarcal 2004 Actualització 2009

 

Actualització de la Diagnosi comarcal

El novembre de 2009 es presentava la segona actualització de l'estudi Diagnosi comarcal i estratègies de l'Alt Camp. Es tracta d'un document de 63 pàgines editat en format similar a l'anterior. Aquesta publicació es pot sol·licitar per correu electrònic a la Fundació Ciutat de Valls, que la trameterà sense cap cost.