Patronat

El Patronat està composat per un màxim d'onze patrons presidits per l'alcalde de Valls, Sr. Albert Batet Canadell i actua com a vicepresident el Sr. Jordi París Fortuny, com a secretari el Sr. Xavier Cabré Boronat i com a vicesecretari el Sr. Salvador Casañas Pareta. Els Srs. Enric Nogués Farré, César Puig Casañas, Anton Gavaldà Rius, Andreu Guasch Forné i Joan Roig Esteve com a vocals.

Sessió del patronat cel·lebrada durant el mes de juliol de 2009

 

Consell Consultiu

Està constituit per diferents persones vinculades amb Valls i l'Alt Camp, fa l'assessorament sobre les accions que el Patronat emprèn. Es reuneix com a mínim una vegada l'any, el presideix l'Alcalde de Valls i n'és el secretari, qui ho exerceix al Patronat, Sr. Xavier Cabré Boronat.

En són membres: Sr. Alfred Pèrez de Tudela Molina, Sr. Jordi Castells i Guasch, Sr. Francesc Moreno Espinosa, Sra. Dolors Batalla Nogués, tots quatre en qualitat d'exalcaldes de Valls, Mn. Josep Bofarull Veciana i Sr. Joaquim Torres Martí, com a membres d'honor de la Fundació Ciutat de Valls. Els següents membres han estat designats pel patronat de la Fundació: Sr. Ramon Barbat Gili, Sra. Laia Bonet Rull, Sr. Robert Figueras Roca, Sra. Maria Lluïsa Florensa Palau, Sr. Francesc Xavier Grau Vidal, Sr. Xavier Guinovart Llagostera, Sr. Joan M. Sanahuja Segú, Sr. Josep Moncunill Cirac, Sr. Joan Pujol Segarra, Sr. Jordi Requena Giró, Sra. Núria Segú Ferré, Sr. Josep Torné Badia i Sr. Manuel Torreblanca Ramírez.

Sessió del Consell Consultiu cel·lebrada durant el mes de desembre de 2015

 

Secretaria Tècnica

Sra. Mònica Moragas Cervelló.